Verwarring over de Wijkcirculatieplannen

21 Januari 2023

Home 1

Verwarring over de Wijkcirculatieplannen

Ik blijf positief. Er is de laatste jaren ontzettend veel veranderd in Vilvoorde.

 

Afhankelijk van welke kranten of websites je volgt kon je afgelopen week lezen dat de circulatieplannen in Vilvoorde hetzij volledig afgevoerd, hetzij grondig aangepast zouden worden. Checken op de website van Vilvoorde.be kan dan helpen. Het officiële communiqué spreekt van een grondige aanpassing van het plan voor Faubourg op korte termijn, van volledig terugdraaien naar de oude situatie is daar geen sprake. De eerste persberichten waren veel korter en insinueerden een drastisch stopzetten van het geheel. Dat is wel jammer, zeker omdat er verwarring kan ontstaan over wat er wel of niet te gebeuren staat.


Faubourg

In Faubourg worden aanpassingen uitgewerkt die op korte termijn de druk op de Hoveniersstraat moeten verlichten. Wat de volledige wijk betreft: de tussentijdse evaluatie toont zowel positieve als negatieve effecten, we zien zeker een sterke daling van het autoverkeer op wijkniveau. Maar het klopt dat heel veel samenkomt op de Hoveniersstraat.  
Het is niet zo dat de evaluatie al gemaakt is. Ik heb dus geen antwoord als de vraag is of alles wordt teruggedraaid, of de aanpassingen dan definitief zijn. Ik weet wel dat we een datum hebben vastgelegd. De evaluatie wordt een goeie maand naar voren getrokken. We willen voor de Paasvakantie de evaluatie rond hebben, met alle input van de metingen, van de politie, én van bewoners. Het is cruciaal om alle input te verzamelen en eerlijk naast elkaar te leggen. Er zijn altijd voordelen én nadelen. We mogen niet vergeten dat dit plan participatief tot stand is gekomen: op basis van de vragen en verzuchtingen van bewoners en scholen. Dat kan niet zomaar teruggedraaid worden zonder overleg.


Over de beslissing

De keuze van het stadsbestuur is dat het nu, in deze periode met alle grote werven, en na alle crisissen die ik niet hoef op te sommen, geen goed moment is om ook nog eens een zwaar en ingrijpend plan door te voeren. Een circulatieplan is altijd ingrijpend, dat beseffen we zeer goed.

Als schepen van mobiliteit had ik zeker verder willen springen. We hebben het proces gelopen zoals het hoort, dat kan ik met de hand op het hart zeggen. Over de bewoners die bij uitvoering ineens wakker worden en weerstand bieden wil ik het volgende zeggen: ik begrijp die mensen en ik probeer daar professioneel mee om te gaan. Dat neemt niet weg dat we van de laatste maanden ook heel wat positieve reacties opvangen over de plannen, en over sommige van de ingrepen die er gebeurd zijn. Ik hoor en lees mensen die blij zijn met de rust in sommige straten, en over de toegenomen veiligheid voor fietsers en voetgangers in sommige straten.

Ik blijf overtuigd van het belang van circulatieplannen in een stad als Vilvoorde, we doen dit niet zomaar. Vilvoorde lijdt bovengemiddeld onder sluipverkeer, ongepast vrachtvervoer in de stad en, niet te vergeten, heel veel verkeersagressie. Die autodruk moet naar beneden. De geesten moeten misschien nog rijpen, dat kan zeker.

Ik blijf positief. Er is de laatste jaren ontzettend veel veranderd in Vilvoorde. Er is sterk geïnvesteerd in de veiligheid van de fietser en voor de schoolgaande jeugd. Dat werk zetten we zeker nog voort, we gaan verder op de ingeslagen weg.