Veilige schoolroutes

24 September 2023

Veilige schoolroutes

De stad investeert sinds 2019 jaarlijks in veilige schoolroutes. Dit keer met drie relatief grote projecten.

Wat pakken we aan? 

Tussen eind augustus en eind november lopen er drie nieuwe, kortdurende werven. We pakken 3 acties aan uit de lange lijst verkeersveilige maatregelen die in 2018, eind vorige legislatuur dus, werden goedgekeurd. Het gaat over de omgeving van het Slachthuisplein in het Centrum, over de Gevaertstraat-Abeelstraat in Far West, en over de Haesendonckstraat-den Brand in Houtem.  

In de buurt van het Slachthuisplein liggen BUSO De Vest, het College en TechnOV. Recent werd op de site van Forges de Clabecq de missing link van de F1 geopend; een cruciale 1,2 km fietspad die ervoor zorgt dat de schoolgaande jeugd vanuit Zemst zich niet langer door de smalle en drukke Duchéstraat of Kolveniersstraat moet wagen. Dankzij de 4 aftakkingen kan er vanaf nu zelfs rechtstreeks  aangesloten worden op elke school. Deze verbindingen zorgen voor nog eens 400 meter extra fietspad. Er komen verkeersplateaus op de kruispunten, en de parking achter de sporthal wordt aangepast zodat het fietspad vanop Forges veilig aansluit op de fietsstraat/schoolstraat in de Spiegelstraat. De kruispunten die worden aangepakt zijn: de Kolvenierstraat, Slachthuisstraat, Spuymolenstraat en Zennelaan. 

Picture2_veilige-schoolroutes.png

 

De nieuwe fietsdoorsteek over het Slachthuisplein naar de Spiegelstraat, met herschikking van het parkeren 

In de Gevaertstraat komt er eindelijk een echt fietspad langs de zijde van de school. In de Abeelstraat komt een knip ter hoogte van de frituur. Dit zorgt ervoor dat de auto’s enkel nog de lus Hendrik I lei – Abeelstraat – Gevaertstraat kunnen nemen. Doorgaand verkeer zal niet meer via de Abeelstraat de wijk in of door kunnen rijden. De frituur krijgt een terraszone en door het parkje komt een nieuwe fietsverbinding.

Picture3_veilige-schoolroutes.png

Heraanleg van de Abeelstraat en kruising Groenstraat/Verbindingsstraat

In Houtem is de Haesendonckstraat een lange rechte baan van het centrum naar Keiput en verderop de Grensstraat. De baan nodigt uit tot (te) snel rijden en ligt voor een groot deel in de uitgebreide zone 30 die daar binnenkort wordt ingesteld. Ter hoogte van Den Brand en de kerk ligt een onbeschermd zebrapad waar al vele jaren om een veiligere oversteek gevraagd wordt. Deze oversteek ligt aan een kinderdagverblijf en vlak bij de 2 lagere scholen. Ook hier komt een verkeersplateau, samen met een bocht die de lange rechte zal doorbreken. We nemen direct ook de gelegenheid om een nieuwe en integraal toegankelijke bushalte te maken.  Deze werken zullen later aansluiten bij de heraanleg van de Dries zoals aangekondigd in het wijkcontract Houtem is van jou.

 

Puzzelstukjes voor een veilig langzaam netwerk voor heel Vilvoorde

Deze drie projecten staan sinds 2018 op een lange lijst van verkeersveilige maatregelen, dat zijn er een 40tal. Het betreft vooral kruispunten waar al lange tijd gezocht wordt naar meer verkeersveiligheid: vaak kleine, maar cruciale ingrepen, verspreid over de hele stad. Die lange lijst gaat terug op een nog vroegere analyse, één van de allereerste oefeningen van het Vilvoords mobiliteitsbeleid, met name het onderzoeken van de schoolomgevingen en de schoolroutes als basis voor een sterk langzaam netwerk. Ik spreek nu circa 2015. Sinds 2020 is de stad volop bezig met deze lijst; als deze 3 projecten klaar zijn dan zullen we er 34 hebben afgewerkt.

Deze drie zijn allemaal relatief grote, dure ingrepen, en niet zo gemakkelijke ingrepen. Anders was er wel al sneller ingegrepen. Na het nodige studiewerk is daarom in 2022 een subsidieaanvraag ingediend; zonder subsidies trekt de kas dit niet. Toen de subsidies alle drie werden toegekend, is er een versnelling hoger geschakeld om alles binnen de opgelegde deadline van uitvoering rond te krijgen. In mei 2023 werden de plannen en de aanbesteding door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd, meerderheid en oppositie samen.

De investering voor deze drie projecten bedraagt ruim 1,8 miljoen euro, waarvan 440.000 wordt gesubsidieerd.