Participatietraject levert mooie resultaten op in Faubourg.

25 Juli 2023

Participatietraject  levert mooie resultaten op in Faubourg.

De nieuwe speeltuin in park Hazeweide oogt indrukwekkend. Een prachtige plek voor de kinderen van de wijk om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten met de speeltuin als publiekstrekker. ​

Ook de natuur wordt beschermd. Een nieuwe poel in het park is tegelijkertijd een leerplek waar kinderen kunnen kennismaken met kikkers, salamanders, insecten en allerlei planten en dieren die rond het water leven.

​Wat doen we met het wijkbudget?
De inwoners van Faubourg konden vorig jaar zelf mee bepalen hoe het wijkbudget van de stad zou worden ingezet. Hun keuze ging met stip naar het park, en vooral een nieuwe speeltuin. Daarnaast worden het Windmolenpleintje, het grasplein aan de Wipstraat en de speelruimte op het Bloemenplein nog voor het einde van het jaar aangepakt.

Inspraak organiseren
Intussen lopen er al volop andere participatietrajecten in de overige wijken van de stad. Spoedig zullen daar ook interessante initiatieven worden gerealiseerd die de wijkbewoners hebben aangebracht. Die inspraak van de burgers kan in de toekomst zeker nog beter georga-niseerd worden. Maar we blijven inzetten op burgerparticipatie.

Wijkcirculatieplan van Faubourg grondig bijgestuurd​

Voor Groen zijn de invoering van een algemene zone 30, fietsstraten en het weren van doorgaand verkeer uit de wijk een hele stap vooruit voor de leefbaarheid, de rust, de gezondheid en de veiligheid. van de wijk Faubourg.

Het oorspronkelijke circulatieplan wordt niet volledig teruggedraaid. En dat vindt Groen-Vilvoorde positief. We ontvingen sinds de invoering ook heel wat positieve reacties van bewoners die de nieuwe situatie een echte verbetering vinden. Grote knelpunten worden nu aangepakt, na een evaluatie en advies van de mobiliteitsraad.

Participatie is veel meer dan hard roepen
Een deel van de bewoners uit de wijk stelde via een petitie vragen bij het circulatieplan. Groen promoot participatie en vindt het goed dat er met hun voorstellen rekening wordt gehouden. Maar ook de stem van de vele bewoners die vorig jaar actief deelnamen aan het participatietraject mag niet vergeten worden. Dit traject, op initiatief van de stad, werd grondig voorbereid en ook professioneel begeleid door experten. Het resultaat mag niet zomaar van tafel geveegd worden onder druk van een aantal harde roepers. Elke wijk verdient een circulatieplan dat de leefkwaliteit vooropstelt en voorrang geeft aan de zachte weggebruikers. Daar zetten we ons voor in.