Terugkoppeling open avond: Wonen met Lies Corneillie

08 November 2023

Terugkoppeling open avond: Wonen met Lies Corneillie

Op 18 oktober vond onze open avond wonen plaats, een bijzondere gelegenheid waar Vilvoordenaren in gesprek konden gaan met Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie om de toekomst van huisvesting in Vilvoorde te bespreken.  

De avond opende met een welkomst van Jacques Mevis. Hij gaf ons inzichten in de stand van zaken van het Vilvoords Woonbeleid. De aanwezigen werden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de dialoog en ideeën uit te wisselen.

Daarna gaf Lies Corneillie ons een een inkijk in haar woonbeleid. In Leuven werken ze op vijf sporen om goed wonen te garanderen. De stad treedt zoveel als mogelijk op als projectontwikkelaar en focust daarbij op het algemeen welzijn van de medewerkers. De stad investeert ook in innovatieve woonvormen zoals CLT’s. In Leuven kunnen gezinnen die op een wachtlijst voor sociaal wonen staan een premie krijgen om op de woonmarkt betaalbaar te wonen. Daarnaast zet Leuven sterk in op het stoppen van leegstand aan de hand van een ontmoedigende leegstandstaks. Om dak- en thuislozen te ondersteunen focust Leuven ten slotte op het Housing First principe. Eerst mensen een dak boven hun hoofd geven, dan andere hulpverlening bieden. Het publiek reageerde enthousiast op de voorstellen van Lies. Veel input voor ons eigen woonbeleid.

Het avondevenement over lokaal woonbeleid was een succesvolle en inspirerende bijeenkomst, die de deelnemers heeft voorzien van nieuwe inzichten en concrete handvatten om de huisvestingsuitdagingen in hun gemeenschappen aan te pakken. De opgedane kennis en contacten zullen ongetwijfeld bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Vilvoorde.