Milieu-effectenrapport voor Brussels Airport zwaar gebuisd

30 Januari 2024

Milieu-effectenrapport voor Brussels Airport zwaar gebuisd

Groen Vilvoorde én de Stad Vilvoorde dienden recent bezwaar in tegen de lopende aanvraag van de luchthaven voor een nieuwe, eeuwigdurende vergunning.

We zijn gelukkig niet alleen: ondertussen zijn er meer dan 4000 bezwaren ingediend. De bezwaren kijken behalve naar de vergunning, vooral ook naar het MER-rapport.

Het milieu-effectenrapport is ronduit ongeloofwaardig in de manier waarop er gekeken wordt naar geluidsoverlast. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gekeken naar hoe vaak een huis overvlogen wordt, terwijl het bewezen is dat dat net een kritische factor is voor de gezondheid van mensen. Het rapport houdt enkel rekening met één mogelijk scenario, en dat is het scenario met een significante groei in aantal vluchten. Alternatieve scenario’s en milderende maatregelen worden genegeerd. Uitstoot wordt onvoldoende en heel voluntaristisch behandeld ervanuitgaande dat de technologie en de toestellen … het wel zal oplossen. De BBL noemt het rapport niet alleen onvolledig, het zou zelfs de lat van de wettelijke verplichtingen niet halen.

Het milieueffectenrapport mag in de vuilnisbak. Na verwerking van de bezwaren zal minister Demir naar eer en geweten moeten oordelen. Laat ons hopen dat ze oren heeft naar alle kritiek die de rede en wetenschap hebben ingegeven. Anders moet ze misschien een weekje komen logeren op een zolderkamer in de Noordrand, in Kassei of Koningslo.