Gratis menstruatieproducten op scholen

29 November 2023

Gratis menstruatieproducten op scholen

Stad Vilvoorde zet zich in voor menstruele gezondheid: Gratis menstruatieproducten op scholen!

Uit een onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% van jonge meisjes niet genoeg menstruatieproducten heeft vanwege geldgebrek, en dat 5% ooit van school afwezig was omdat ze geen menstruatieproducten hadden. Dit probleem doet zich ook voor in Vilvoorde. Daarom hebben Jong Groen, Jong VLD, de jongsocialisten, huisvandemens en BruZelle vzw in 2021 samengewerkt om menstruatieproducten in te zamelen.

Raadslid Aimen Horch (Groen) en collega Nora Mouallali (Vooruit) hebben vervolgens op de gemeenteraad voorgesteld om gratis menstruatieproducten aan te bieden op scholen in Vilvoorde. En dat is nu een feit! We zijn blij dat de stad dit serieus neemt en hopen dat er in de toekomst budget beschikbaar blijft voor dit initiatief. Het ontbreken van menstruatieproducten heeft impact op zowel de fysieke als psychologische gezondheid van jongeren, en daarom zullen we ons blijven inzetten voor hun welzijn.