[VIDEO] Het Vilvoorde van de toekomst gaat voor meer groen en water en beter openbaar vervoer

28 Juni 2018

[VIDEO] Het Vilvoorde van de toekomst gaat voor meer groen en water en beter openbaar vervoer

Het stadsbestuur van Vilvoorde stelde woensdagavond haar ruimtelijke langetermijnsvisie voor om van de Zennestad een aangename woon-, winkel en werkstad aan het water te maken.

‘Ons Vilvoorde Morgen’, onder die noemer werkt de stad aan haar toekomstplan. Het plan is opgebouwd uit vier pijlers die samen de termijnvisie voor het ruimtegebruik in Vilvoorde vormen. “Vilvoorde is een jonge en dynamische stad die blijft groeien”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). “Maar de beschikbare ruimte is schaars en dat brengt uitdagingen met zich mee. We moeten strategisch omspringen met de beschikbare ruimte. Dat doe je niet alleen via een betere ruimtelijke ordening, maar ook door ruimte te koppelen aan wonen, mobiliteit en hernieuwbare energie.”

‘Ons Vilvoorde Morgen’ zal de basis vormen voor het toekomstig Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan. Deze nieuwe aanpak kadert in de richtlijnen van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen - de zogenoemde betonstop - dat de Vlaamse regering recent heeft goedgekeurd. “Omdat we ons huiswerk al hebben gedaan, kunnen we nu de nieuwe Vlaamse richtlijnen snel lokaal verankeren in een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan. Samen met experten werd een plan voor het ruimtegebruik ontwikkeld rond vier verhaallijnen: groen, wonen, mobiliteit en bedrijvigheid. We willen investeren in parken, bossen en meer ruimte creëren voor water. We gaan oude woonwijken renoveren en bouwen duurzame woningen op locaties die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We zetten ook in op een beter openbaar vervoersaanbod tussen wijken en stad. Vrachtwagens worden dan weer zo veel mogelijk uit de stad en wijken geweerd. Bestaande industriezones krijgen tot slot een herbestemming en er worden extra stimuli voorzien voor de detailhandel en buurtwinkels.”