Groen bezorgd om toekomst HORTECO-domein.

11 September 2020

Groen bezorgd om toekomst HORTECO-domein.

Een deel van het groene domein van de Vilvoordse tuinbouwschool staat te koop. Het gaat om een weidegrond van 3 hectaren tussen de Houtemsesteenweg en de de Bavaylei in de wijk Faubourg. De vraagprijs op het internet en in een advertentie in De Standaard dit weekend, laat uitschijnen dat de verkoop zich richt op projectontwikkelaars en, op termijn, op een bouwproject van meer dan 150 woningen.

De verkoop maakt Groen erg bezorgd over de toekomst van de HORTECO-site. Net nu deaanhoudende droogte tijdens de zomer ons confronteerde met de absolute noodzaak om de groene, open ruimte in onze stad maximaal te behouden en te koesteren, zijn we verbaasd dat het GO!, de koepel van het onderwijs van de Vlaamse overheid en tevens de huidige eigenaar, de keuze maakt om dit groengebied te koop aan te bieden.

Hoewel het GO! natuurlijk het recht heeft om haar grond te verkopen, is het niet duidelijk hoe een grootschalig bouwproject in de wijk Faubourg te verzoenen zou zijn met de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de stad de laatste jaren ontwikkelde voor de wijk. Het aangeboden terrein blijkt voor 80% ingekleurd te zijn als bouwgrond. Hoe dat zo gekomen is, is niet duidelijk, want het terrein is sinds de stichting van de tuinbouwschool in 1849 altijd in gebruik geweest als weide- en tuinbouwgrond. Ook nu herbergt het terrein nog de koeien, schapen, kleinvee en de oude paardenstallingen van de tuinbouwschool. Het gaat eigenlijk om een stukje historisch patrimonium dat nauw verbonden is met de geschiedenis van onze stad

‘Als buurtbewoner ben ik uiteraard erg bezorgd.”, zegt Groen-voorzitter en gemeenteraadslid Jacques Mevis ‘. ‘Het HORTECO-domein is de groen long van onze wijk. Het zou opnieuw een stuk groene ruimte zijn die we opofferen aan meer beton en verharding. Terwijl onze steden steeds meer opwarmen en het grondwater schaars wordt door teveel verharding.”.

Jacques Mevis stelt een alternatief voor. “Het GO! als onderwijskoepel zou misschien kunnen kiezen voor een heel andere invulling. Waarom geen kleine stadboerderij, bijvoorbeeld, waar niet alleen de leerlingen van alle scholen op de HORTECO-campus, maar ook de kinderen uit de wijk en van andere Vilvoordse scholen zouden kunnen kennismaken met de natuur.”

Jacques Mevis, voorzitter Groen Vilvoorde,
de Bavaylei 38, Vilvoorde
[email protected] -