Volledige transparantie over vergoedingen

16 Oktober 2017

Volledige transparantie over vergoedingen

Jacques Mevis, voorzitter Groen-Vilvoorde en 3de plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst sp.a-GROEN Dit jaar was er heel wat te doen over de mandatenvergoedingen van politici. Het gaat hier niet over onwettige praktijken, maar uiteraard mag van politici verwacht worden dat ze hoge ethische normen hanteren. Politici die hard werken, mogen daarvoor correct vergoed worden.

Al sinds de oprichting van het toenmalige Agalev legt Groen de lat erg hoog voor mandatarissen. Voor onze partij ligt dit helemaal niet moeilijk. Groene politici komen zowat allemaal uit het verenigingsleven, waar ze zich al jarenlang belangenloos hebben ingezet voor het milieu, de strijd tegen armoede, de jeugdbeweging of de culturele sector. Het politiek mandaat is gewoon een logische verderzetting van dit engagement. Groen hanteert een cumulverbod en de mandatarissen dragen 20% van hun zitpenningen af aan de lokale afdeling. Dat is meer dan eender welke andere partij in Vlaanderen.

ONZE MANDATARISSEN
In Vilvoorde krijgt onze schepen, Francine De Prins als politieraadslid 198,59 euro per zitting (in 2016: 5 zittingen).
Magda Van Stevens ontvangt als gemeenteraadslid 150 euro/zitting (10 per jaar). Ze is ook lid van 2 gemeenteraadscommissies, waarvoor ze ook 150 euro/zitting krijgt (7 in 2016). Als bestuurder van INCOVO ontvangt ze 200,58 euro per zitting (11 per jaar).
OCMW-raadslid Jos Mergeay krijgt 150 euro/zitting (11 zittingen per jaar).
Dit zijn allemaal brutobedragen.
Alle info is ook terug te vinden op de website van de stad Vilvoorde.