Vilvoprikker strijdt tegen zwerfvuil in Houtem

26 November 2020

Vilvoprikker strijdt tegen zwerfvuil in Houtem

Klaas Vansintjan is 29 jaar en leerkracht Nederlands. Klaas houdt vanfitnessen, boksen en lopen. Al twee jaar gaat hij in Houtem regelmatig op stapals Vilvoprikker (vroeger: straatvrijwilliger) om zwerfvuil op te rapen.

Wat motiveert je om andermans afval op te ruimen?
'Ik ben iemand die heel veel van de natuur houdt en ik kan er niet goed tegen om al dat zwerfvuil te zien rondslingeren. Het berokkent schade aan onze leefomgeving. Op een bepaald moment besloot ik om het gewoon zelf op te rapen. Ik krijg vaak aanmoedigingen tijdens mijn trip. Via de toenmalige schepen van Milieu Magda Van Stevens kwam ik te weten dat we hiervoor gesteund kunnen worden door de stad. Interesse? Contacteer [email protected].'

Wat houdt die steun van de stad Vilvoorde in?
'We krijgen vuilniszakken, een vuilnisprikker, handschoenen en een herkenningsbadge. We zijn ook verzekerd tegen ongevallen.' Neem je zo het werk niet af van de medewerkers van INCOVO? 'Zeker niet. Zij hebben hun handen vol met het ophalen van huisvuil. Ik werk soms ook als lader bij INCOVO en heb veel respect voor die mensen. Soms wordt huisvuil of papier op straat gezet zonder dat het goed verpakt is. Als het dan waait, wordt het zwerfvuil. Wij werken aanvullend.'

Heb je nog ideeën om al dat zwerfvuil tegen te gaan?
'Er moet meer gesensibiliseerd worden, ook naar jongeren toe. Ook sigarettenpeuken en gebruikte mondmaskers horen in de vuilnisbak en niet op straat of in de berm. Het is niet altijd uit kwade wil, soms is het gewoon nonchalance. Maar anderen hebben geen voeling met hun leefomgeving. Persoonlijk ben ik voor zwaardere straffen en hogere boetes, zeker voor sluikstorters.'

 

Dit is een artikel uit ons tweejaarlijks Groenkrantje. Alle artikels van onze najaarseditie vind je hier terug!