Vilvoordse jongeren engageren zich

16 Februari 2018

Vilvoordse jongeren engageren zich

Lucas Van Wichelen,, David Smets en Aimen Horch: jong, gemotiveerd, vol frisse ideeën en klaar om er in te vliegen.

Lucas (19) uit Houtem, Aimen (22) van Faubourg en David (19) uit het Centrum vertellen ons over hun motivatie om in Groen actief te worden.

Lucas: Milieu en klimaat zijn vandaag de gootste uitdagingen en ik zie geen enkele andere partij die er zoveel aandacht voor heeft. Om gedrag te veranderen zou de milieukost van elk product in rekening moeten gebracht worden. Reizen met de trein moet goedkoper en het vliegtuig moet duurder worden. Een hamburger zou zelfs 100 euro mogen kosten.
David: De armsten zijn wereldwijd de grootste slachtoffers en wij zijn de grootste verantwoordelijken voor wat er misloopt.
Aimen: Groen is een partij die tegen de stroom in gaat en daar voel ik mij thuis. Er kleeft ook geen smet op van allerlei schandalen, zoals bij andere partijen. Het sociaal aspect is essentieel. Groen gaat voor een rechtvaardige wereld met nog meer aandacht voor de zwaksten. Herverdeling via een progressief belastingsysteem is belangrijk. Groen is geen doctrinaire partij. We zijn geen wereldvreemde dromers maar staan met de voeten op de grond.
Lucas: Samenleven is een uitdaging, maar in Houtem waar ik woon, ken ik nog wel alle buren. De stad zou dit meer kunnen stimuleren. Ik geloof in de politiek als hefboom om dingen te doen bewegen. Wie zich inzet, kan iets veranderen.
Aimen: Samenleven tussen verschillende gemeenschappen ligt gevoelig. Het is tijd om te investeren in een samenhorigheidsgevoel. Wie verkozen is, moet voor de hele bevolking werken en niet alleen voor familie, buren of vrienden.
David: Het vernieuwde stadscentrum maakt me echt trots. Maar er moet ook aan de wijken gedacht worden zoals de busverbinding met Houtem.

Bedankt alle drie voor dit hartverwarmend en hoopgevend gesprek!