Uplace eindelijk definitief begraven

16 Januari 2018

Uplace eindelijk definitief begraven

UPLACE DEFINITIEF BEGRAVEN Groen Vilvoorde is blij dat de stekker nu definitief uit het Uplacedossier is getrokken. Het is verheugend om vast te stellen dat het gezond verstand zegeviert en dat het verzet dat Groen Vilvoorde, samen met het hele stadsbestuur vanaf het begin gevoerd heeft, nu ook loont.

Binnen het samenwerkingsverband Sp.a-Groen in Vilvoorde leeft al langer de denkpiste dat het tijd is voor een radicaal andere invulling van de site. Het is tijd voor een project dat de Noordrand zuurstof geeft. Een bos- en recreatiegebied plaatst de natuur en de inwoners centraal.

MINDER FIJN STOF EN GELUIDSOVERLAST
De gezondheid en het welzijn van de inwones van de Noordrand moeten de eerste bezorgdheid zijn. De overwegende zuidwestenwind jaagt wolken van fijn stof en lawaai vanuit Brussel en de Ring over Vilvoorde. Een groen recreatiegebied kan van onschatbare waarde zijn voor de toekomstige generaties.
Dit is een ideaal vertrekpunt voor een nieuw ruimtelijk structuurplan voor de oude industriële site Machelen/Vilvoorde. Een duurzame en toekomstgerichte invulling biedt de site de mogelijkheid voor de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Woluwelaan en een duurzame reconversie van de Renault-gebouwen. Bovendien krijgt Vilvoorde opnieuw het perspectief om een levendig winkelcentrum uit te bouwen in de binnenstad.