Samen de ruimte ordenen

16 November 2017

Samen de ruimte ordenen

Waar is er in Vilvoorde nog plaats voor nieuwe woningen? Waar kan er sportinfrastructuur ingepland worden? Waar is er 'inbreiding' mogelijk in bestaande woonkernen?Het antwoord komt uit het GRSP (Globaal Ruimtelijk Strategisch Plan), een document dat de strategische beleidslijnen uitzet voor de toekomst van onze ruimtelijke ordening in Vilvoorde.

In de dichtbevolkte rand rond Brussel is het nodig om de beschikbare ruimte goed te ordenen. Ook in Vilvoorde zoekt het stadsbestuur een evenwicht tussen de verschillende functies: wonen, ondernemen, dienstverlening, verplaatsing, ontspanning, genieten van echte natuur.
Er werden al belangrijke beslissingen genomen, zoals een 'stop' op het aansnijden van bestaande woonuitbreidingsgebieden en het inzetten op inbreiding in bestaande woonkernen.
Bij de uitwerking van het nieuwe GRSP worden experten en de bestaande adviesorganen betrokken. Maar het stadsbestuur wenst ook een breed draagvlak te creëren voor het nieuwe GRSP en start daarom dit najaar een ambitieus communicatie en participatietraject op voor alle Vilvoordenaars. Zo wil de stad haar inwoners van bij het begin betrekken bij het verhaal en hen motiveren om deel te nemen aan de opmaak van het definitieve beleidsplan en de uitwerking van van concrete acties.