Hou de Darse voor de Vilvoordenaars

30 Augustus 2018

Hou de Darse voor de Vilvoordenaars

De burgemeesters van Vilvoorde en Grimbergen spreken zich deze week uit tegen de plannen van Goodman Logistics om het  terrein langs het insteekdok aan het kanaal – de zogenaamde ‘Darse’ – in Vilvoorde te ontwikkelen tot een logistiek centrum met 77 laadkaaien voor vrachtwagen. Groen Vilvoorde is erg bezorgd om de plannen die op tafel liggen. Het is voor Groen ondenkbaar dat er opnieuw wordt ingezet  grootschalige logistieke bedrijvigheid, met nog meer verkeer, nog meer overlast en nog meer luchtvervuiling.

Het terrein aan de oevers van de Darse wordt nu druk gebruikt door vissers en wandelaars, voor een picknick of een barbecue, of voor waterrecreatie.  Het is een groene verbinding tussen de stad en het natuurgebied De Dorent. Op papier is het gebied ingekleurd als industriezone, maar het biedt zoveel meer mogelijkheden: als groen- en recreatiegebied, voor de ontwikkeling van duurzame en creatieve energieprojecten die aansluiten bij een toekomstgerichte ontwikkeling van de stad.

“Als snelst groeiende stad van Vlaanderen moet Vilvoorde spaarzaam zijn met de open ruimte die er nog is. Het mooie gebied langs de oevers Darse is een troef die we niet zomaar mogen verkwanselen. Zeker niet aan nog meer vrachtwagens en nog meer vervuiling met fijn stof.  Als dit project er komt, is het gebied voorgoed verloren voor de inwoners van Vilvoorde. Ook voor de komende generaties. “, aldus Jacques Mevis, trekker van Groen op de sp.a-Groen-kartellijst  

De bal ligt nu in het kamp van milieuminister Joke Schauvliege. Voor Groen is het ondenkbaar dat de Vlaamse Overheid dit project zijn steun geeft . Wat ons betreft, blijft de Darse voor Vilvoorde!

Jacques Mevis
3de plaats op sp.a-Groen-kartellijst
0497 73 08 14
[email protected]