GROEN wilt een ecologische campagne voeren

04 December 2017

GROEN wilt een ecologische campagne voeren

Op 14 oktober 2018 trekken we naar stembus om een nieuw stadsbestuur te kiezen. Verkiezingscampagnes worden altijd gekenmerkt door een overdaad aan verkiezingsfolders in de brievenbus en een wildgroei aan verkiezingsborden op pleinen, in straten, in voortuinen. Elke politieke partij wil haar kiezers informeren, en dat is normaal. Maar de lawine aan papier en houten borden is overdreven en niet goed voor het leefmilieu. Het opbod tussen de partijen om toch maar niet voor elkaar onder te doen, kunnen ze samen stoppen.

Enkele mogelijkheden:

  • alle partijen en hun kandidaten beloven geen verkiezingsborden te plaatsen in privé-tuinen.
  • zijn de  borden, verspreid over Vilvoorde, waarbij elke partij een oppervlakte ter beschikking heeft om kandidaten te promoten, wel nodig?
  • partijen zouden zich kunnen beperken tot één verkiezingsfolder en deze kort voor de verkiezingen via Bpost in één enveloppe laten steken. Bpost  kan die dan in elke Vilvoordse brievenbus stoppen. De kosten voor die een verzending worden dan door alle partijen gedeeld, a rato van het gewicht van de folder.

Vilvoorde zou een voortrekker kunnen zijn van een nette en ecologische verkiezingscampagne, die de kiezer tóch voldoende informeert over de verschillende partijstandpunten.

Op de gemeenteraad van maandag 27 november lanceerde Groen deze oproep. Alle aanwezige partijen reageerden positief op dit voorstel. Burgemeester Bonte beloofde op korte termijn  alle fracties samen te roepen om  te trachten tot een gedragen akkoord te komen. Een akkoord is natuurlijk niet wettelijk bindend, maar het is wel een engagement en een afspraak tussen alle partijen. In 2018 kunnen we het anders doen!