Een plaats voor voetgangers en fietsers

15 Maart 2018

Een plaats voor voetgangers en fietsers

Jacques Mevis, voorzitter Groen-Vilvoorde en 3de plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst sp.a-GROEN

Reeds eeuwenlang is Vilvoorde verstrengeld met mobiliteitsinfrastructuur: eerst de Zenne en het kanaal, daarna spoorlijnen, verbindingswegen tussen grote steden en de luchthaven. Allemaal drukken ze hun stempel op de stad, zowel in positieve als in negatieve zin. Bereikbaarheid is een troef, maar deze brengt ook de leefbaarheid in het gedrang door lawaai, fijn stof en verkeersonveiligheid.
In een duurzame stad wil Groen Vilvoorde bereikbaarheid en leefbaarheid in evenwicht brengen. Daarvoor heeft het stadsbestuur, waarin we participeren, voor de volgende maanden nog een reeks realisaties in petto.

AANDACHT VOOR DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER
Iedereen is op een bepaald moment ook voetganger. Goede voetpaden, groene plantsoenen, zitbanken en zo weinig mogelijk hindernissen moeten er voor zorgen dat voetgangers zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. Bij elke herinrichting van een straat wordt daarmee rekening gehouden.
De vele schoolomgevingen zullen nog veiliger en aangenamer gemaakt worden.

Vilvoorde is ideaal gelegen om een echte fietsstad te zijn. Geplande lange afstandsfietsroutes zullen Vilvoorde verbinden met de wijde regio. In de stad zullen minstens 20
straten omgevormd worden tot fietsstraten. Ze worden ingericht als een fietsoute maar de auto blijft toegelaten. De fietser krijgt wel voorrang op de auto. Vooral de scholieren zullen kunnen genieten van deze veranderingen. Elke plek in Vilvoorde zal zo vlotter en veiliger bereikbaar worden met de fiets. Ook naast het tracé van
de trambus zal De Lijn overal een nieuw voetpad en een nieuw comfortabel en veilig fietspad aanleggen. Aan elke halte komen fietsstallingen.