De RingTramBus komt naar Vilvoorde

16 September 2017

De RingTramBus komt naar Vilvoorde

Vilvoorde maakte kennis met een prototype van de Ringtrambus. Vanaf 2019 rijdt die van de Heizel, via Vilvoorde, naar de luchthaven. © De Lijn WEER EEN ALTERNATIEF ERBIJ VOOR DE AUTO

De Lijn heeft nog steeds de ambitie om tegen 2019 de Ringtrambus te laten rijden tussen de Heizel en de luchthaven. De werken starten halfweg 2018 en leveren voor Vilvoorde heel wat positiefs op.

In Konigslo worden verschillende straten volledig heraangelegd met nieuwe vrijliggende fietspaden, comfortabele voetpaden en de aanplant van heel wat bomen en struiken. Ook de Vlierkensstraat in de wijk Kassei krijgt een volwaardig fietspad. In de Stationlei zal de trambus in eigen bedding rijden en wordt een breed tweerichtingsfietspad voorzien dat aansluit op een nieuw breed tweerichtingsfietspad op de Europabrug. Het Heldenplein wordt heraangelegd met veel aandacht voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Hiervoor zullen de twee rotondes vervangen worden door kruispunten met aanpasbare verkeerslichten. Aan elke halte van de trambus komen 20 tot 30 comfortabele fietsenstallingen, 930 in totaal. Op de kruispunten worden zoveel mogelijk 'bypassen' aangelegd, zodat de fietsers niet hoeven te wachten op groen licht.

Groen Vilvoorde is tevreden over de huidige plannen en bewaakt nauwgezet de belangen van fietsers en voetgangers. Maar we zullen er eveneens op toezien dat de parkeerplaatsen die sneuvelen vervangen worden door alternatieven. Momenteel werken we mee aan de realisatie van een stadsrandparking tussen de rotonde Kassei en de Europabrug. Het is de bedoeling dat de automobilisten uit Koningslo, Kassei en verder weg hier hun wagen achterlaten en de ringtrambus nemen of te voet naar het centrum of het station kunnen gaan. Wordt vervolgd.