19 - Aimen Imed Horch

Student / Plaats 19 sp.a-Groen lijst

Wie ik ben?

Ik ben Aimen, geboren in Algerije en getogen in de Pjeirefretterstad! Ik ben 22 jaar en studeer milieu- en preventiemanagement aan de KU Leuven in Brussel. Als ik niet in de bib zit te blokken, ben ik bezig met het volgende evenement van Jong Groen te organiseren. Ik ben daar al 2 jaar nationaal bestuurslid en heb daar geleerd hoeveel invloed jongeren hebben als ze zich organiseren rond een gemeenschappelijk doel. #detoekomstisvanons, nog nooit was een politieke slogan zo waar!

Ik geniet van een goed boek, goede hip hop en R&B en ben een onvoorwaardelijke fan van Michael Jackson en Notorious BIG. Mijn vrienden noemen mij een echte hiphophead omdat ik uren aan een stuk kan praten over de laatste rap-hits. Als ik tussen mijn studies, Jong Groen en de hiphop-platten nog wat tijd vind voor mezelf, kan je mij onder de brug vinden waar ik basket en voetbal met mijn vrienden en iedereen die wilt meedoen!

Waarom heb ik me geëngageerd?

Omdat ik niet meer wou klagen aan de zijlijn. Ik wil, samen met een hele generatie, verandering brengen in onze oude politieke cultuur. Gedaan met achterkamertjespolitiek: de Vilvoordenaars beslissen mee! Niet alleen één keer om de zes jaar in het stemhokje, maar ook doorheen de regeerperiode. Om het Vilvoords potentieel te ontwaken, heb ik drie prioriteiten voor de komende jaren: 

1) Het jeugdbeleid moet een prioriteit worden in Vilvoorde. De zennestad boemt van het talent en dat benutten we niet genoeg. Jongeren verdienen een plek waar ze samen kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen. Meer jeugdcafés, meer ontspanningsruimtes en snelle procedures om evenementen te organiseren zijn daarom geen onnodige luxe. Vilvoorde moet weer een stad voor de jongeren worden!

2) We kunnen duurzamer leven! Ondernemers zijn de toegangspoorten naar een eerlijkere en gezondere samenleving. Niet alleen zij, maar ook coöperaties moeten een belangrijke plek krijgen in onze lokale economie. Woon- en energiecoöperaties moeten de middelen en kansen krijgen om meer te zijn dan groepsaankopen. Ze moeten zeggenschap kunnen bieden aan alle mede-eigenaars zodat alle betrokkenen kunnen mee beslissen. Samen kunnen we vorm geven aan de economie van de toekomst!

3) Breng de politiek naar de burgers. Niet enkel door inspraakmomenten op wijkniveau te organiseren. Betrek alle Vilvoordenaars bij het beleid en laat ze mee beslissen. Participatie is de weg naar een gezonde democratie. Daarom moet Vilvoorde daar 100% op inzetten!

Vilvoorde menselijker, eerlijker en gezonder. Samen met jou is dat mogelijk!