02 aug 2018

Wijkprogramma Peutie

Wijkprogramma voor de wijk Peutie

Peutie is een dorp in de stad. Met zo’n 2.500 inwoners is Peutie nog een hechte gemeenschap met vele kenmerken van een echt dorp. De jaarlijkse septemberfeesten vormen het onmiskenbare hoogtepunt van het dorpsleven. Maar er is ook de Sint-Maartensstoet op 10 november wanneer de kinderen met zelfgemaakte lichtjes door de straten trekken. De voetbal en de scouts&gidsen trekken veel belangstellenden. Kinderen kunnen terecht in twee pas vernieuwde scholen. De smalle straten in het centrum en de vele kleine huisjes zijn niet berekend op veel autoverkeer, gecombineerd met fietsers en voetgangers. Parkeren is moeilijk. 25 jaar geleden waren er nog zo’n 15 cafeetjes, intussen is er nog slechts een handvol over. Er komt nogal wat sluipverkeer via de Rollewagenstraat wat ervoor zorgt dat Peutie uitrijden (Sint-Martinuslaan of Rollewagenstraat) ‘s morgens niet evident is.

 1. Peutie krijgt een dorpsraad met een (partij)onafhankelijke voorzitter. Deze raad krijgt adviesbevoegdheid over alle plannen van het stadsbestuur betreffende
 2. Het bestaande circulatieplan voor Peutie wordt uitgebreid besproken met de inwoners die adviezen mogen geven.
 3. Er komt een multifunctionele ontmoetingsruimte die de thuisbasis wordt van de dorps-raad en de consultaties met het stadsbestuur. Ook jongeren vinden er hun stek.
 4. Op het Vredeplein komt een demonteerbare infrastructuur die gebruikt kan worden door jong en oud.
 5. Peutie breidt niet verder uit maar er is wel ruimte voor inbreiding en vernieuwbouw. Verbouwing van de kleine arbeiderswoningen wordt (financieel) aangemoedigd.
 6. Plaatsen voor ‘groene eilandjes’ worden geïdentificeerd, rekening houdend met de jaarlijkse kermis op het Vredeplein. De begraafplaats biedt hiervoor Braakliggende kavels worden gebruikt voor parkjes en volkstuintjes.
 7. Voetpaden worden overal breed genoeg gemaakt voor kinderwagens en rolstoelen. Storende verlichtingspalen worden weggehaald.
 8. Het concept van de ‘schoolstraat’ wordt uitgebreid rondom de scholen.
 9. Een goed aangeduid fietsparcours van over de brug uit Perk door het dorp naar de fietsersbrug en het centrum.
 10. De Peutiebosweg wordt goed bereikbaar voor fietsers
 11. Peutiebos krijgt een Fit-o-meter.
 12. Trage wandelwegen worden beter aangeduid
 13. Het stadsbestuur onderhandelt met het Ministerie van defensie over een verkleining van de kazerne die deels kan omgevormd worden tot bos en recreatiepark. De sportinfrastructuur wordt opengesteld voor de bewoners.
 14. De parkeerproblemen worden aangepakt met inspraak van de inwoners. Elke beslissing van het stadsbestuur wordt goed geargumenteerd.
 15. Er komen geluidsschermen en (nog meer) groen om de storende geluidsoverlast van E19 en Woluwelaan te beperken.
 16. De glasbak aan de fietsersbrug wordt verplaatst want te veel glas op het wegdek.
 17. Het kruispunt aan de fietsersbrug, Rollewagenstraat en Vilvoordestraat wordt heraangelegd zodat de fietsers voorrang krijgen.
 18. Lichtvervuiling wordt aangepakt (Vredeplein) maar zebrapaden krijgen wel verlichting.
 19. Het Vredeplein krijgt terug een wekelijkse boerenmarkt.
 20. Het verkeersreglement wordt strikt gehandhaafd. De wijkagent komt zonodig uit een andere wijk om dit te garanderen.
 21. De periodieke wijkcommunicatie op papier wordt terug opgenomen.
 22. Er komt een bankautomaat om cash af te halen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.