Geen 3000 maar 16 000 extra bomen in Vilvoorde

09 Februari 2020

Geen 3000 maar 16 000 extra bomen in Vilvoorde

Eind vorig jaar engageerde Schepen De Bakker (Groen) zich voor minstens 3000 extra bomen in Vilvoorde. Een eerste voorzichtige inschatting van een realistisch doel. Wat blijkt? De stad zal haar doel flink mogen bijstellen want tegen het einde van het plantseizoen (eind februari 2020) zullen we ongeveer 6 ha – zo’n 16 000 bomen – planten.

In dat aantal zit ook de opstart van het nieuw geboortebos op een voormalig maïsveld tussen de Poststraat en de Koning Boudewijnlaan, waar in november 400 lindes, kersenbomen, eiken en beuken werden geplant samen met de trotse ouders van Vilvoordse kindjes geboren in 2018.

Het grootste deel van de aanplant gebeurt al jaren in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Samen met de stad werken zij verder aan de uitbreiding van onze stadsrandbossen, voornamelijk het Tangebeekbos en Houtembos. Zo heeft de stad in november 2019 beslist om 4,8 ha woonuitbreidingsgebied in Houtem ter beschikking te stellen van ANB om Houtembos verder uit te breiden. “Als we genoeg neuzen in de zelfde richting krijgen, hopen we zelfs Houtembos te verbinden met Peutiebos, Floordambos aan de zuidkant en de bossen aan het Rubenskasteel aan de noordkant met zowel natuurlijke- als (extra) recreatieve verbindingen”, zegt Wouter Huygens, boswachter van ANB voor Vilvoorde en omstreken.

Wat betreft stadsrandbossen doet Vilvoorde het eigenlijk heel goed, oa dankzij de aanplantingen in het Houtembos dat sinds 2008 gevoelig werd uitgebreid ter vervanging van het Witte Kinderbos (dat moest wijken voor de spoorlijn langs de E19). Maar met stadsrandbossen alleen komen we er niet; onze ambitie kijkt ook naar het stadsweefsel zelf. Vilvoorde heeft zeer veel verharding en daar moeten we iets aan doen”, stelt schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker.

Het stadsbestuur begrijpt dat het vandaag de dag niet meer volstaat om een groene rand te hebben rond de stad. Voor de leefbaarheid van de wijken moet de volledige stad ‘vergroenen’: bomen, meer open publieke ruimte, minder asfalt en meer water brengen verkoeling, schaduw voor de zon en zuiveren de lucht.

Schepen de Bakker besluit: “De grootste uitdaging voor de stad om deze ambitie waar te maken is ongetwijfeld het vinden van gronden. We moeten letterlijk ruimte maken voor meer groen in de stad. Het stadsbestuur hoopt hiervoor steun te vinden bij de Vlaamse regering en de provincie, maar net zo goed bij bedrijven en bewoners in onze stad.”