Vilvoorde handelsstad

Vilvoorde is historisch een knooppunt van de economie, industrie en handel. Vandaag staan we voor de uitdaging om de reconversie naar een moderne, duurzame economie verder te zetten op een manier die de leefbaarheid van de stad niet in het gedrang brengt.

Een moderne stad brengt het economische, het ecologische, het sociale en het culturele in evenwicht. In Vilvoorde zijn elk van deze vier domeinen van even groot belang en onze stad wordt op elk van deze vlakken uitgedaagd.

Vilvoorde is een stad in beweging en heeft daarin de kans om zich opnieuw uit te vinden en zich vernieuwend te positioneren.  Het is onvoldoende om Vilvoorde enkel als mediastad te zien, er is meer nodig en we kunnen beter.

Concrete voorstellen “Duurzame economie”

 1. De stad stelt zich op als netwerkpartner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen opstarten. Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik van grondstoffen. Met circulaire renovatie en aankopen kunnen gemeenten circulaire producten en diensten een boost geven. Denk niet in termen van producten, maar in termen van functionele behoeften.
 2. Groen ondersteunt de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van duurzame bedrijventerreinen. Een bedrijventerreinenmanager wordt aangesteld en zet in op het sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het een bedrijf een grondstof wordt voor een ander bedrijf. Ook een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria.
 3. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. Lokale besturen kunnen verschillende rollen opnemen om deze nieuwe economieën te ondersteunen en te stimuleren. De stad ondersteunt de lokale, duurzame en sociaal rechtvaardige deeleconomie. We stimuleren fiets- en autodelen. We versterken lokale deelinitiatieven samen met lokale actoren via de communicatiekanalen van de gemeente.
 4. Vilvoorde nodigt ondernemers uit om experimenten rond smart cities uit te proberen in onze superdiverse en snelgroeiende stad: vertical farming en andere manieren om meer lokaal biologisch voedsel te kweken, projecten rond waterzuivering en waterbeheer enz.
 5. De stad ondersteunt repaircafés en maakt die toegankelijker voor de bewoners. De stad promoot actief het herwaarderen en hergebruik van producten.
 6. De stad onderzoekt of een slimme gemeentelijke uitleendienst kan, uitgebouwd worden die  inzet op het uitlenen van huishoudelijk materiaal, zoals een boormachine, een grasmachine, kinderfietsen, enz. en materialen voor verenigingen.

Vilvoorde heeft een ongekende troef: 1 op 2 Vilvoordenaars is vandaag minderjarig.  De jeugd van vandaag stimuleren rond innovatie en ondernemerschap bereidt een hele nieuwe generatie ondernemers voor.  Het maakt daarbij ook niet uit waar je vandaan komt of welke kleur je hebt, iedereen kan het maken. Wat als we van Vilvoorde een aantrekkingspool maken voor jonge start-ups?

Concrete voorstellen “Jonge ondernemers”:

 1. De stad stelt zich op als incubator voor jonge sociale ondernemers.
 2. Vilvoorde positioneert zich als Venture Lab, een stad waar experimentele case studies worden opgezet. Het zijn niet enkel universiteiten die start-ups en ondernemers kunnen lanceren, een stad kan dat evengoed.
 3. Vilvoorde biedt ruimte aan jonge ondernemers die willen werken rond creativiteit, kunst en design door hen gratis ruimte aan te bieden in leegstaande panden (zie handelscentrum).
 4. De stad biedt een omgeving aan waar ondernemers, experten en investeerders elkaar kunnen ontmoeten.

Concrete voorstellen “Winkelstraat”:

 1. We kiezen voluit voor kernversterking als motor voor de lokale handel. De stad stelt daarom een centrummanager aan die een actieplan uitwerkt en uitvoert gericht op de heropleving van centrum als handelskern. De stad voorziet ook de nodige middelen om dit actieplan te realiseren.
 2. De stad pakt daarbij leegstand creatief aan: pop-up shops, co-working ruimte voor zelfstandigen en huiswerkers, kunstenaars een tijdelijke vitrine geven, ... Het stadsbestuur onderzoekt de opportuniteiten om leegstaande gebouwen te hergebruiken voor commercieel-recreatieve doeleinden.
 3. De stad werkt samen met de economische en commerciële raden met vertegenwoordigers van lokale zelfstandigen en ondernemers. Zo bouwen we bruggen tussen ondernemen en politiek en brengen we lokale ondernemers samen.
 4. De stad werkt samen met de ondernemers aan een nette en groene uitstraling van het centrum. Dit dekt een brede lading: een aangename bezoekerservaring, propere straten, autoluwe straten, een terrasreglement, het herwaarderen van de woensdag- en zaterdagmarkt.
 5. Het lokale toerisme en de horeca versterken. We zetten in op dagjestoerisme in eigen streek en werken samen met lokale gidsen. Infrastructuur (fietspaden, wandelwegen, landbouwwegen, …) worden heraangelegd om het toerisme te faciliteren.
 6. Groen wil van de woensdagmarkt een avondmarkt maken met extra ruimte voor bioproducten en voor handelaars met lokale producten en diensten. Daarnaast pleiten we voor een verhuis van de woensdagmarkt van de Rooseveltlaan terug naar de vernieuwde Grote Markt.
 7. Daarnaast worden ook de wijken niet uit het oog verloren. In principe zou er in elke Vilvoordse wijk een buurtwinkel, een bakker, een bankautomaat, een krantenwinkel en/of een apotheek op wandelafstand moeten zijn.