Natuur en Groen

Groen maakt gelukkig. Daar zit veel waarheid in. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook.

In alle wijken van de stad worden groene eilandjes aangeplant of geherwaardeerd met streekeigen bomen en struiken en met een zitbank. De parken worden opgewaardeerd tot echte ontmoetingsplekken voor de wijkbewoners.

                                                                                                       

Concrete voorstellen “Meer natuur”:

 1. Onze kerkhoven worden omgevormd tot echte parken, groene oases van rust, met een ecologisch groenbeheer.
 2. Voor elke boom die verdwijnt, om welke reden dan ook, zowel op privé als op openbaar terrein, worden er twee nieuwe geplant op hetzelfde perceel of in de nabije omgeving.
 3. Bij bouwprojecten moet de verplichting gelden voor de aanplanting van een aantal bomen.
 4. De Tangebeekvallei, het Park 3 Fonteinen, Houtembos, Peutiebos worden verder uitgebouwd en verbonden met groene en blauwe linten. Een nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en subsidies van de provincie kunnen snel resultaten opleveren op gebied van biodiversiteit en kleine landschapselementen.  
 5. De Trawool wordt geherwaardeerd vanaf Peutiebos tot aan het Kanaalpark.
 6. Op restpercelen worden volkstuintjes aangelegd. Bewerkers van volkstuintjes worden ondersteund om ecologisch te werken, zonder pesticiden of kunstmeststoffen. Horteco kan hierbij een prominente rol spelen.
 7. Meer ruimte voor water! Het waterbeleid moet er op gericht zijn om het hemelwater in de eerste plaats vast te houden en te hergebruiken, vervolgens te infiltreren en pas in laatste instantie af te voeren.
 8. Groendaken op gebouwen moeten meer gepromoot worden via subsidies. Waar mogelijk worden de daken van stedelijke gebouwen ook groendaken.
 9. Door de aanleg van poelen en wadi’s in elke wijk, kan een tijdelijk teveel aan regenwater opgevangen worden.
 10. Minder verhardingen (of waterdoorlatende verhardingen) rond woningen wordt opgelegd in de bouwvergunning.  
 11. Vilvoorde zet zichtbare stappen op weg naar een klimaatneutrale stad. Het klimaatactieplan wordt versneld uitgevoerd. Vilvoorde ondertekent de Burgemeestersconvenant 2030 en engageert zich om de CO₂-uitstoot met 40% terug te dringen tegen 2030.
 12. De stad blijft zelf 100% groene energie aankopen. De stad laat zonnepanelen plaatsen op de daken van al haar gebouwen via een coöperatieve waarin de bewoners kunnen participeren. Bij grote bouwprojecten wordt warmte-krachtkoppeling gepromoot of verplicht. De restwarmte van PB Gelatines zal verdeeld worden via een warmtenet naar de nieuwe projecten op Forges de Clabecq.