Jongeren

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren. De voorbije jaren is hier in Vilvoorde veel te weinig op ingezet. Veel jongeren vinden hun plaats niet in de stad. De ontmoetingsplekken zijn beperkt en het aanbod voor jongeren is niet echt uitdagend. Bij gebrek aan goede opties in Vilvoorde, richten veel jongeren zich noodgedwongen op Brussel, Mechelen en andere gemeenten in de regio voor een uitdagende vrijetijdsbeleving of om te wonen of op kot te gaan zodra ze op eigen benen staan.

Daarom stellen we als prioriteit voorop om de komende jaren straffer in te zetten op jeugd en op het jeugdbeleid in onze stad.

Concrete voorstellen “Jongeren”:

  1. Kinderen en jongeren zijn overal thuis in onze stad. Dat houdt in dat er genoeg scholen en kinderopvang is, maar ook genoeg groene speelruimte.
  2. Jongeren krijgen eigen plekken voor ontmoeting, sport en spel. Dit kunnen jeugdhuizen of lokalen voor jeugdbewegingen zijn, maar ook ‘vrije ruimtes’ waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun creativiteit kunnen beleven zonder te veel regels en betutteling. Zoals bv. een skatepark geïntegreerd in een park, een jeugdhuis dat voorziet in repetitieruimtes en workshops mediagebruik, of een gemeenschapscentrum waar er plaats, infrastructuur (repetitieruimten) en materiaal beschikbaar is voor allerlei initiatieven van jongeren.
  3. De stad zorgt ervoor dat jongeren initiatieven en evenementen kunnen organiseren, en daar ook subsidies voor kunnen aanvragen, zonder overbodige regels en formulieren. De stad zorgt dat de administratieve verplichtingen beperkt blijven en adviseert jongeren daarbij vanuit de jeugddienst. De drempel voor een subsidieaanvraag moeten zo laag mogelijk zijn en de budgetten voldoende hoog.
  4. De jeugdraad moet de motor zijn van co-creatie met jongeren in samenwerking met het lokaal bestuur. De verdere uitholling van de jeugdraad moet worden tegengaan. De jeugddienst is de regisseur van het lokaal participatiebeleid en pleit samen met de jeugdraad en andere jongerenteams om de jeugd in elk domein van het beleid te betrekken. (Kabinet J en de Leuvense jeugddienst zijn goed voorbeelden van zo'n jeugdraad 2.0.)
  5. De gemeente ondersteunt organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken. Ze geeft een plek aan projectmatig jeugdwerk in buurten waar de kansen en participatiegraad laag zijn. Partners zoals Uit De Marge, Jes vzw, Kras, Habbekrats of vzw Jong bieden kansen en een netwerk aan kwetsbare jongeren. Jeugdwerkbeleid zet ook in op maatschappelijke uitdagingen, zoals werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn. Daarvoor wordt samengewerkt met andere sectoren, zoals Tejo of Arktos vzw.
  6. Jonge ondernemers ondersteunen bij het uitwerken van hun idee, product of dienst, draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling én aan lokale innovatie en economie.
  7. De stad ondersteunt jongeren die (kader-)vormingen willen volgen, ook jongeren die geen lid zijn van een vereniging. Een lokaal EVC-traject (Elders Verworven Competenties) kan kennis en ervaring van jongeren in het jeugdwerk valoriseren in een 'ervaringscertificaat'.