22 - Ingrid Kremer

Leerkracht / plaats 22 sp.a GROEN lijst

Als leerkracht heb ik een hart voor onderwijs en de mensen die er les volgen en werken. Elke dag zie ik dat talenkennis een sleutel is tot integratie en emancipatie. We gaan voor meer groen dichtbij huis en doordachte bebouwing, voor inspraak, voor veilige (fiets)verbindingen tussen het centrum en de buitenwijken, voor schone straten en pleinen, voor inspraak, voor een bruisend verenigingsleven. Vilvoorde moet zich blijven verzetten tegen mastodontprojecten.