Een stad met gezonde lucht

Is het gezond wonen in Vilvoorde? Door haar ligging krijgt de stad te maken met allerlei soorten overlast: fijn stof, luchtvervuiling, vliegtuiglawaai, geluidsoverlast, lichtvervuiling, files, … Mensen liggen hiervan wakker. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen op een gezonde manier kunnen opgroeien in deze omgeving?

Concrete voorstellen “Propere lucht”:

  1. Het stadsbestuur meet de uitstoot van fijn stof en monitort doorlopend de luchtkwaliteit in de stad. Het stadsbestuur bevordert en ondersteunt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en verzet zich tegen projecten en initiatieven die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.
  2. Het stadsbestuur zal het gebruik van dieselwagens en dieselvrachtwagens actief ontraden. De mogelijkheid wordt onderzocht om in het centrum een lage emissiezone in te voeren.
  3. Het stadsbestuur blijft met de lichtnetbeheerder overleggen over beperking van de straatverlichting, en voert dit zo veel mogelijk door om lichtvervuiling te beperken. Er wordt zoveel mogelijk overgeschakeld op LED-verlichting.
  4. We steunen acties voor een beperking van de overlast van Zaventem Nationaal, bijvoorbeeld door het afschaffen/beperken van nachtvluchten of het verplicht gebruik van minder-overlast-vliegtuigen. Wij steunen acties tegen uitbreidingen van de luchthaven, in capaciteit én in ruimtegebruik.
  5. Groen verzet zich tegen de inplanting van bijkomende grootschalige projecten zoals Uplace. en tegen bijkomende logistiek gerichte bedrijven en bedrijfsterreinen in de omgeving van Vilvoorde omwille van de impact op de mobiliteit, de luchtvervuiling en de woonkwaliteit in de regio.
  6. Groen pleit voor een duurzame, toekomstgerichte en evenwichtige invulling ‘op mensenmaat’ van het ontwikkelingsgebied Machelen-Vilvoorde rond het viaduct en Renault-Vilvoorde, met zowel ruimte voor handelszaken, recreatie, sport- ontspanningsinfrastructuur, een nieuw ziekenhuis en de inplanting van groene zones

Groen verzet zich tegen de verbreding van de ring R0, maar pleit voor een slimme en duurzame aanpak van de mobiliteit in de Noordrand..