Duurzame ontwikkeling als leidraad

Duurzaamheid betekent ‘de samenleving zo organiseren dat alle mensen op aarde en de toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien, dat hun rechten gerespecteerd worden, in harmonie met de natuur’. Dit betekent dat burgers in een actieve rol hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen, dat de overheid een regulerend kader moet uittekenen en doen naleven om dit mogelijk te maken en dat het bedrijfsleven haar creatieve bijdrage moet leveren.

In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheids-agenda van de Verenigde Naties. Deze agenda bevat zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs) om te komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld tegen 2030. De realisatie van die doelstellingen is een opdracht voor iedereen, voor alle beleidsniveaus en voor alle lagen van de samenleving. Deze globale agenda wordt in Vilvoorde ook lokaal vertaald in een ‘glokaal beleid’.

De gemeenteraadsleden en het bestuurscollege die vanaf 2019 in de Stad Vilvoorde aan de slag gaan, zullen via de nieuwe beleids- en bestuurscyclus 2020-2025 het lokaal beleid bepalen tot en met 2025. De nieuwe beleidsverantwoordelijken hebben dus een enorme verantwoordelijkheid om ook in Vilvoorde een bijdrage te leveren aan het behalen van de Agenda 2030.

Concrete voorstellen “Duurzaamheid als leidraad”:

  1. Het stadsbestuur gebruikt de agenda 2030 als leidraad voor de opmaak van de beleids- en beheerscyclus 2020-2025. De engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ wordt ter ondertekening voorgelegd aan de hele gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat in dialoog met de middenveldorganisaties en met de Vilvoordenaars voor de opmaak en de uitvoering van haar beleid en toont ambitie voor 2025 en verder.
  2. De Stad Vilvoorde richt een adviserende stuurgroep op om de coördinatie van alle bestuurlijke initiatieven, de begroting en de transversale netwerking tussen de diensten te bewaken. Hierin zetelen afgevaardigden van de erkende adviesraden en de stadsdiensten. Een ‘glokale ambtenaar‘ wordt aangesteld en belast met de dagelijkse coördinatie tussen de diensten van de stad.