Divers sportaanbod

De beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur en sterke sportclubs die zoveel mogelijk mensen de kansen bieden op een gezonde vrijetijdsinvulling, zijn onmisbaar in een aangename en moderne stad. De uitdagingen van onze diverse samenleving zijn groot en verdienen een doordachte aanpak. Sportbeleving kan daarbij een goede opstap zijn.

Concrete voorstellen “Sport”:

  1. Afhankelijk van de budgettaire en praktische mogelijkheden wordt er gestreefd naar de renovatie van de atletiekpiste Stadion Drie Fonteinen, de modernisering van de bestaande sporthal, de herwaardering van het zwembad, blijvende steun voor alle bestaande infrastructuur en eventueel voorzien van vernieuwde infrastructuur voor zaalsporten dans, gevechtssporten, rope skipping, yoga, …
  2. Er is ook aandacht voor de niet-georganiseerde sporter en ondersteuning van het ongeorganiseerd sporten. initiatieven die mensen aanzetten om meer te sporten en/of te bewegen worden gestimuleerd.
  3. Via publiek-private samenwerking wordt gezocht naar de realisatie van nieuwe sportinfrastructuur (zwem accommodatie, atletiekpiste, sportzalen, …), betaalbaar voor iedereen.