Divers cultuuraanbod

CC Het Bolwerk is een troef voor Vilvoorde, maar het cultuurbeleid mag niet beperkt blijven tot het cultureel centrum. Het cultuurbeleid moet breder zijn en vraagt om meer diversiteit en een betere afspiegeling van de diversiteit aan culturele gemeenschappen in onze stad. Ook het groot aantal jongeren in Vilvoorde moet zich kunnen herkennen in het cultuurbeleid van onze stad

Concrete voorstellen “Cultuur”:

  1. Het cultuurbeleid zet in op een grotere diversiteit. Er is aandacht voor diversiteit binnen de culturele programmatie van de stad. De diverse culturele gemeenschappen van de stad worden nauwer betrokken bij de programmatie en de invulling van het cultuurbeleid
  2. We onderzoeken of er, naast het Culturele Centrum, ruimte is voor één of meerdere gemeenschapscentra in de stad, met repetitieruimtes, kleine theaterzalen, vergaderzalen, ontmoetingsruimten waar verenigingen laagdrempelig activiteiten kunnen inrichten en waar bewoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij moet er ook in de eerste plaatst ruimte zijn voor jongeren. Het vernieuwde CC Koningslo kan die rol alvast opnemen voor Koningslo. Er wordt onderzocht of er ook in de andere wijken ruimte is voor een gelijkaardig ontmoetingsscentrum.
  3. De cultuurraad speelt volop haar rol als adviesraad voor het culturele beleid in Vilvoorde. Bij de samenstelling van de cultuurraad wordt verder gekeken dan de traditionele cultuurverenigingen. De aanwezigheid van andere culturele gemeenschappen wordt actief nagestreefd.
  4. De stad stelt infrastructuur ter beschikking van de Vilvoordse verenigingen aan betaalbare prijzen.. Alle beschikbare infrastructuur (ook die van scholen, wijkcentra, enz....) wordt geïnventariseerd en samengebracht op een website, zodat de beschikbaarheid en reservaties van lokalen eenvoudig online via een e-loket kan gebeuren. Initiatiefnemers kunnen terecht aan een evenementenloket  voor advies bij het opzetten van evenementen.
  5. De bibliotheek krijgt de nodige middelen om volop haar rol te spelen. De bibliotheek ontwikkelt een werking die zich ook naar de wijken richt, eventueel met een bibliobus.
  6. De stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie voor beeldende kunsten Portaels krijgen de nodige middelen om  hun rol als bruisende centra voor amateurkunsten ten volle op te nemen.
  7. De troeven die Vilvoorde heeft op het vlak van erfgoed en toerisme en het cultuur aanbod van de stad krijgen een actievere promotie, via een beter uitgewerkte communicatiebeleid, zowel naar Vilvoordenaars als naar het publiek buiten Vilvoorde.
  8. Ook jongeren moeten zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod van de stad. De stad erkent en ondersteunt daarom het potentieel van vernieuwende initiatieven als Stal Cheval, Verscholen Klanken, initiatieven rond rap, hiphop en streetart, dans  enz… en initiatieven van jonge, beloftevolle Vilvoordse kunstenaars.  Omdat deze initiatieven niet altijd uitgaan een van door de cultuurraad erkende vereniging, voorziet de stad in apart subsidiereglement voor de ondersteuning van deze vernieuwende culturele initiatieven.  
  9. Cultuurverenigingen die subsidies krijgen van de stad, bieden toegang tot hun aanbod via de UITpas en vrije tijdspas. Het gebruik van de UITpas en vrijetijdspas wordt gepromoot en gestimuleerd bij de beoogde doelgroep.